שועל טפשון

שמעתי סיפור על שועל מצחיקן
שניסה להיכנס דרך חור קטן.
מן הכרם רצה לאכול ענבים
כמו שעושים זאת כל הגנבים.
לא אכל כלום שלושה ימים תמימים
ואז הוא הגיע אל הענבים.
הוא היה כל כך רזה ומסכן
אכל ואכל עד שנעשה שמן.
כשרצה לצאת לספר לכולם
שהיה טעים וכמה הוא חכם
נזכר שבעצם אין הוא יכול
שהחור כה קטן והוא ממש גדול.
אמרתי לאבא: "איזה שועל טפשון,
הרי הוא היה רזה וקטון,
ומדוע לא הוציא ענבים מהחור,
אוכל בחוץ ונעשה גבור"?