ספור עצוב

בגן שמעתי ספור מאד עצוב,
סיפרתי להורי שידעו שזה חשוב,
שיש ילדים מסכנים בעולם,
שלא משחקים ושמחים כמו כולם.
שם יש מלחמות ומתים ברעב,
ואין להם לשתות אפילו חלב,
את זה סיפרה הגננת היום,
רציתי נורא שזה יהיה רק חלום.