מת באמת

הלכתי עם אמא בבוקר לגן
וראיתי חתול מכוסה בדם.
הוא שכב סתם באמצע הכביש
וזה לא היה אכפת לאיש.
שאלתי את אמא איך זה קורה
שחתול פצוע אפילו לא בוכה.
אמא הסבירה שהוא ודאי מת
ואני אמרתי, מה באמת?
כולם מתים בסופו של דבר
לא רק חתול ועכבר.
מה גם אבא ימות? שאלתי,
כן, היא אמרה, ממש פחדתי.
אני חושב שזו סתם שטות
ובכלל לא רוצה למות.