מה אמא שומעת

יש דברים שאני מוכרח לדעת,
כמו למשל מה אמא שומעת
כשהיא את שפופרת הטלפון מרימה
ואומרת כמעט בצעקה !!! מה?
אני מתחיל בנדנוד הקבוע,
וזה נמשך כל השבוע.
אם היא רוצה שלא אפריע,
שלא תצעק ואז לא אופיע.