יש לי רעיון

כשיש להורי בעיה מסובכת,
תמיד צץ לי רעיון.
אבא חושב, ואמא כועסת,
אך לי יש פתרון.
אבל הפעם אם לא ישאלו
לא אגיד ולא אשמיע,
עד שהם בסוף ילמדו,
שגם לי יש מה להציע.
בדרך כלל אומרים לי פתי,
אבל הפעם לא אוותר,
כמה פעמים ממש נעלבתי,
וזה לא יקרה לי יותר