גנב השעון

אני מנסה בכל פעם
להסביר לאבא
שאני לא סתם ממציא סיפורים
שבלילה אני באמת שומע
רעשים מוזרים.
בעצם אני בטוח שאלה גנבים,
ממש מולי יש משהו שחור
אז אבא קם ומדליק את האור
צוחק ואומר "תפסתי את הגנב הקטון"
שמרעיש כל היום – השעון.