שורשים

לחבוק בחזקה בן קטן ולחשוב
על יום המחר שיבוא בקרוב
לראות ילדי עתיד גדלים ולפחוד
לעטוף דאגה בנייר של סוד
את שהיה מזמן כיסה החול
הילד גדל ויודע לשאול
הוה מודאג יתיעץ עם אתמול
במשחק של להיות או לחדול
להפליג אל עבר במנהרת הזמן
לחפון מכל פינה קמצוץ קטן
זרעוני מוסר אל ארץ צחיחה
עם מתת קדומים שלוחה
לשוב מאושש אל עכשיו
אל עם שמצא שורשיו