שולמית

שיר הלל חובק מחילה
והגות שריגיה שולחת
להתיר חרצובות המלה
מלב אל לב פולחת
ייסורי הבלים שנים נערמו
תעתועי חיים דמע עטפו
שיגיונות סולם הרגש נשמו
לילות של מחר התקוממו
יום נולד עולם שלנו