רדיפה

לטפס להגיע שני שלישי לא משנה
להיות שם ביחד עם כולם
לנגוע ברומו של עולם
בכל מחיר רק לא להיות שונה
לרדוף לקנות לתת את הנשמה
יש לי, רכשתי, איך ניתן לוותר
אפשר לחשוב על קצת יותר.
סולם ערכים כבר נואקת שממה
ואנו דוהרים קדימה ביחד עם כולם
להספיק לשם לקיצו של סולם
אנו ביחד עם כולם