קידמה

חלומי אל נא תסור עם בוקר
שב עימדי בן אלמוות לתמוה
לא שווא חלומות יאמרו אומר
בינתי מעפר אל גבוה
בפני ערוגות חרושות מאוויים
מצולות עד געש מעמקים
בינות לתלמים רגבים יבשו
גבר מליט פניו מן האור
קורות ההורגים מתיהם ירשו
ראשיהם לא הסבו לאחור
יד ארוגות בפלך חוטים
גורו שמים בשבט חובטים