עתיד

הלב לטמון בהבל עיניים
רגש ךדלןק בינות שפתיים
צא אל הרחוב כמצות האומר
לך אל הנמלה אבל מהר
דחק מרפקיך עפעף בעיניך
תן דעה דגושה מלבושיך
רמוס שאר בעקב נעליך
עת בחוצות תגולל מעלליך
צר השעה על דעת חכמיך
שפוך חמתך גם בית הוריך
השקט רוחך מחל עצביך
לך זרים ישזרו עמיתיך
חיה את היום כי אין אתמול
מחר רחוק כימין מן השמאל
ערכים מוסר מילים של מילון
עטורי סרק לאדם הראשון
לך עולם חיים של דימיון
דשן אבות רפש אביון
מאיתך יוקם חלד עליון
אבותיו הוא יוליך אל טימיון