עולם יפה

מה לכתוב איזה עולם יפה
בפינה מוצלת של בית קפה
אם בכל סמטה על כל פה
עוד ישיש הרוג לעברנו צופה
הוא מבקש קולו לא נשמע
מתחנן עד סופו לא נודע
איש צעיר רואה שומע מחריש
תוך ביתו מלעיט הוא כריש
אין זהו גולם הקם על יוצרו
זהו יוצר הכורה את קברו