מסכות

ראיתי מסכות בלתי נראות
על פני האנשים
כשבוכות המסכות אני מחפש
דמעות של מלח ואמת
ראיתי תחפושות לכל אירוע
מונחות על מדף הארון
באחת הדש כולו קרוע
בשנייה מחלפות הברון
ראיתי אותן מחייכות והולכות
ברחוב, במפעל, בבית הקפה,
מדלגות על פני משוכות.
מרחוק זה נראה כה יפה.
ראיתי אותן בבית פנימה
מסירות כסותן, איפור וצבע.
קלסתר ללא פנים, בלי אמא,
הפרצוף שבראי הינו קבע.