דרך עלומה

בכל אשר הלכתי
גם אתונות לא מצאתי
אולי פסו מציאות בן אדם
ועל כל שעל יש להשקיע דם
אולי לא הרכתי לכת די
או שמא זה היה יותר מידי
אפשר שהגעתי אל אותם המקומות
עליהם פסחו ספרי החלומות
אבל ראיתי רבים אחרים
ולא אני הוריתי את הדרך
מחפשים כמוני את אותם חדרים
בהם מתגלים פעוטי ערך
שם בן לילה הופכים הקטנים
לבעלי שררה נשואי פנים
כולם שבין מדרך עלומה
ידיהם אוחזות מאומה