ללכת הלאה

ללכת הלאה לזקוף את הגו
רצועות חגור ספוגות כאב
בשר חידודים צינה קרה
נפל נוטה צמצם שורה
בסך לקצב מרש מתנשף
רגלים כבדות בשביל מתמשך
אופק קרב ואחר נגלה
מדים דביקים נוטפים זיעה
שריר גונח שורקת ראה
חזה מפוח פולט שירה
צעד צעד כיוון לא ידוע
שירת אנוש תוסף תנוע
בלב ישימון אי שם מעבר
היה בנה של אמא לגבר