לבד

לבד בין המון גועש בוהה
בשקט לאט ובאין רואה
משרך דרכו לשום מקום
על בהונות בתוך חלום להיות איתי עצמי איש תועה
לשאול בקול ללא מענה
רחוב הומה שאון גלגלים
על בהונות בינות מלמולים
עולם קטן איש קטן טרוד
בין המון אדם הלך לאיבוד