ילדות

בפינת הרחוב ראיתי ילד קטן
מעות מרופט מציע מרכולתו
ישוב על כסא כבד שנים
לצידו רכונה ילדותו
רובצת כאבן שאין לה הופכין
מבכה על פרי באושים
בחלון של מעלה גורלה תלין
כנגדה בני שטן חמושים
צרור מומים בחיקם חובקים
משלחים בתינוק בן יומו
גבורתם בעדת יונקים
והיא תנחם את אימו