חיים

משוש תחלואי על ראשך עטרת
וכאבי נר רגליך תפארת
כסותך מלפני לא אשגה בה
חלקת לשונך הבל אמריה
חיי בלשון מת יספרו יהללו
מילות הגיגי חיק אוצרי ייללו
מנעמי חיים שנים לי בעולמי
מאז לוקחה אל שמים אימי
אנצור לשוני פן ידעו עוללי
קינת אביהם תייסר מחמדי
אך ימים נכונו לי ולהם
אחגור שריוני אתנסה עימהם
עוד יוסף יום אמלט מעימך
צא ורדוף על אפך וחמתך