חדלון

מילים נעתקות נעלמות באבן
סימנים ואותות נקלטים מעומעם
סער נפש גועשת תופת עצורה
ארס אישה מייסרת נשמה סרוחה
עפעף דוחק, דמעה סוררת
מעולם לא הייתה בו שוררת
אי הלצון אף בדיחות הדעת
במחילות העבר הס מגעת
חיוך נאנס על שפתיים נמתח
ובתוך בליל נכאים נפתח
תהום ליל חודר נס עלטה
רוך לחדלון עדנה ומיתה