הבל ורעות רוח

הבל ורעות רוח יושבים בדין מקשיב
הבל טוען ורעות רוח משיב
אצלנו, עמית, הלא תבין
בין דוברים אין מקשיב
לכן אל לדברי תאזין
חטא על מצפוני יעיב
אתה, כדבריך, מוחך תזין
ואני לטענותיי אגיב
רעות רוח חוכך מביט בראי
מה אני אומר לעצמי
איך אפשר להסביר לאחי
שאם לא לי, אז למי?
אחי והראי זה אני
ואין זה הצד השני