דמיון

בין יש לחלום מצאתי דמיון
סביבו מרקדים אנשים בהמון
כל פושט יד מקבל רעיון
ללא סדר או ההיגיון
לשמוח עת עצוב מסביב
הוא אומר ודבריו נבלעים
לצחוק גם הצער מעיב
תורתו בשקיקה גומעים
מתוך הלב לשפוך חרון
מעולם אל עולם לשוב
לשיר בקול במלוא גרון
כל השאר איננו חשוב
בין יש לחלום מצאתי דמיון
את פניו בידיו מליט
בגפו מלקט דמעות יגון
מבכה חורבנו כפליט