בשוגג

בשוגג לוקחה אימי את שמים
בערוב ימים טחו עיניים
שכמה אך נשא בכורי נכדיה
המה אוצרות חן עדיה
עין קטנה בוהה תמונתך
מקיר אילם ניבט מכאוב
סבתא הלעד תעטי כסותך
מסגרת עץ ונייר צהוב
מענה מה אשיבנו הצדק איהו
האומנם רשע שפר חלקו
צדיק חייו נותקו