בריחה

הלכתי כפי שעשו זאת רבים לפני
ברחתי ואינני יודע ממה
הדרך חרזה לי שאלות מפחידות
בינות לכתלים נתזו רסיסי חידות
אותם אנשים בפנים חמורות סבר
מהם שכורעים תחת עומס הבריחה
ראיתי אותם נסים לכל עבר
יש שכבלו עצמם בשמחה
חזרה מן השקיעה הלומי בדידות
בועטים בזמן מרפא הפצעים
בצל משענת הילדות
יושבים לאחות את הקרעים
אני עדין מהלך בתוך המהומה
אין בי העוז רק צחוק נורא
סם כל יכול באחוזי מורא
ככל שארחק כן תגבה החומה