בינות למלים

בינות למילים בין חרוזי השיר
מחפש ילד אם שתבין
שתדע גם עת גבה הקיר
שתחפוץ עד ששערה ילבין
הפה שאינו אומר מפחד
היד שאינה עושה מעשה
העין שרוצה לראות ביחד
הלב הקורא אלי מחסה
בינות למילים בין חרוזי השיר
נפש טובעת בביצה תובענית
עת המשורר את כסותו משיר
נחרט יום נוסף במגילת תענית