בזכותך

ביום ההוא לבכות לא יכולתי
בדרכך האחרונה לזעוק לא העזתי
לא הספקתי לתת לך מאומה
אך את הכל נתת לי, אמא
את מותך לעטור מצבה מהודרת
לא כך רצית ייחלתי אחרת
את קברך לפקוד בשדה אבנים
לא זאת ציפיתי בליל חתנים
איך אוקיר זכרך לעולם
אם שנאתי בתי עלמין כולם
אף זאת זכותך הנחלתיני
עת דמעתי לא פסקה מלאני
בדיו לך ארקום זו האדרת
למשמרת עד, אם נהדרת.