בדידות

בבדידות תמצא את הכל את כולם
אם לבד ואם ביחד
אפשר שכאן או בקצה עולם
לעיתים מרצון ואולי מפחד.
לאן שלא נביט הם איתנו
המורא שוכן באישונם
בבוא העת נבוא כולנו
לחלוק את מעונם
להיות לבד עם עין מתרוצצת
או בדד עם שיר הלל
ביניהם כברת שנים חוצצת
על טיבם גורל מחולל