אשרי

לפני שנות דור או יותר
על גבעה חולית חשוכה
בא תינוק בעולם אחר
הוית לו נשמה בוכייה
בסמוך לבית העלמין
על גבעה חולית רטובה
אשרי הלא מאמין
תינוקת נולדה חשובה
בין קפלי הזמן מביט
אל גבעה ראשונית מוריקה
על גביה בטון וזכוכית
ברגביה דמעה חנוקה