אמון

לשבת בין אנשים ולשמוע
את המילים שאינן נאמרות
לראות אותיות בין שורות ולגמוע
משאלות לב שלא נכתבות
מיהו האומר את אשר הוא משמיע
ומי הדוחק בגבו ומרתיע
לא אומר אין תוכו כברו
אם בתוך יש אין ? (אין זה יאה)
או כולו תורתו של רבו
ומה אומר? רק עין בעין
וכל השאר ככתבו ולשונו