אהבה

בכל מקום שם ישנם אנשים
היא ניבטת מתוך וזוממת
זרועותיה פלדה חובקות חושים
אריגיה בשבי רוקמת
יציר כפיה עטוי תאווה
מעריציה מספר לא נכתב,
כל שנותיה כימי חווה
כאדם מחפש אורחותיו
עורקיה יצרים שטופי זימה
דרכיה בין עולם לנסתר
חבלי שורשיה יונקים אדמה
בדיה אך חולי נותר