שובר גלים

אחת לכמה שבועות אולי חודשים
אני יורד אל הים סמוך לביתי
עורג אל רחש הגלים, שלוות הדייגים, המיית השחפים.
מתבונן בך בין אלפי מלים.
משפתיים מצוירות במכחול ציירים.
בשקט מתמזג עם שובר הגלים,
מתימר לעצור שטף מים עכורים.
אני שם על המזח כבד השנים,
מקשיב למלים, מתחזה לשובר גלים.
שותק כמו סלעים, רוחש כמו גלים,
מרחף כמו שחפים.
אחת לכמה חודשים, אני יורד
אל הים סמוך לביתי…