חן בסוגר

חן בסוגר וצחוק מתגלגל
ניבטו והסירו חשד מן הלב
מלים עצורות וחום בעיניים
כרז לחשו מעם השפתיים
איך מתפרץ הטמון כך לפתע
רועם וטוען ופתאום ללא רתע
רגע נדמה הנה יש תפנית
אך לא היא חוזרת ממש כתרמית
שוב מתעטף ברק אישונים
שביל נגלה בסומק פנים
פרץ מעיין ניגר מתרחב
דמעות נכלמות מהולות כאב
עד אנה מי יוכל יודיע
מלות אהבה גלומה ישמיע
חיק נערה שנונה ירגיע
חיוך נשכח כאתמול יופיע