אילו

לא רציתי לומר
אבל יש שמלים אומרות בעצמן.
יש דברים בגו, כבר היו דברים מעולם.
טעיתי, אולי, זו דרכו של אדם להיות, לחיות, לטעות…
הדברים שאמרתי לך בזמנים אחרים,
היום נשמעים שונים ומשונים.
אילו יכולת היום כמו אז להקשיב,
לשמוע את הבקשות, את התחינות,
רק כדי להיות, רק כדי לראות…